Τα γραφεία της εταιρίας μας βρίσκονται στην διεύθυνση: Λεωφόρος Μαραθώνος & Σάββα Παπαπολίτη, Νέα Μάκρη 10995 – Τηλ. 2294092148 – Fax: 2294091618