Η εταιρεία μας, αναλαμβάνει την μελέτη και την σχεδίαση ολοκληρωμένων λύσεων για την αντικλεπτική κάλυψη κάθε είδους προϊόντων και καταστημάτων χρησιμοποιώντας συστήματα RF ραδιοσυχνότητας και ΑΜ ακουστομαγνητικά. Τα συστήματα αυτά αποτελούνται από:

  • Aντικλεπτικές αντένες.
  • Σκληρές ετικέτες
  • Αποδεσμευτή σκληρών ετικετών
  • Μαλακές ετικέτες
  • Αποδεσμευτή μαλακών ετικετών