Παρουσίαση της εταιρίας

Η «Μελαδάκης Α. Μπακοπούλου Θ. ΟΕ» είναι μία από τις πλέον ανερχόμενες επιχειρήσεις στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα. Ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2003 με εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας σε επιχειρήσεις και ιδιώτες. Κατόπιν συνεργασίας με τη G4S, τη μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στον κόσμο, η ανάπτυξη της στην Ελλάδα υπήρξε ραγδαία, τόσο από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού, όσο και από πλευράς κύκλου εργασιών. Σήμερα η εταιρία έχει τη δυνατότητα, να δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, έχοντας τις υποδομές και το προσωπικό για την πλήρη και άμεση εξυπηρέτηση.

Διατηρώντας ένα τομέα άρτια εκπαιδευμένων τεχνικών, που η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, σε συνδυασμό με τον άριστο τεχνολογικό εξοπλισμό που είμαστε σε θέση να παρέχουμε τηρώντας υψηλότατα ποιοτικά standards. Θα θέλαμε λοιπόν μέσα από αυτήν την οπτική των κοινών στόχων, να μας δώσετε την ευκαιρία να σας προτείνουμε λύσεις που είμεθα βέβαιοι ότι θα ικανοποιήσουν απόλυτα τα σχέδια σας, για λύση όλων των προβλημάτων που άπτονται του χώρου μας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν σας ότι έχουμε την δυνατότητα να σας τις προσφέρουμε στα πλέον λογικά κόστη, τηρώντας απαρέγκλιτα τα υψηλά επίπεδα ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουμε.