Συστήματα Συναγερμού

Στη «Μελαδάκης Α. Μπακοπούλου Θ. ΟΕ», υποστηρίζουμε μια σειρά ηλεκτρονικών συστημάτων, ικανά να ανταπεξέλθουν και στις πιο σύγχρονες και πολύπολοκες απαιτήσεις.

Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση μεγάλου εύρους έργων ηλεκτρονικής προστασίας σε εγκαταστάσεις διαφόρων μεγεθών και απαιτήσεων, για:

  • μικρούς επαγγελματικούς χώρους και οικίες και (Small Office – Home)
  • μεγάλης κλίμακας κτιριακές εγκαταστάσεις (Large Projects)

Η συνεργασία μας με τους κορυφαίους κατασκευαστικούς οίκους συστημάτων ασφαλείας, μας δίνει τη δυνατότητα να υποστηρίζουμε πλήρως την τεχνολογία των προϊόντων αυτών και να παρακολουθούμε αποτελεσματικά την ορθή εγκατάσταση και λειτουργία τους.