Η G4S διατηρεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία ένα 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων πανελλαδικής κάλυψης

Η G4S διατηρεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία ένα 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων (Κ.Λ.Σ.) πανελλαδικής κάλυψης, το οποίο διαθέτοντας τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό ανταποκρίνονται με επιτυχία στην αποστολή της επιτήρησης των χιλιάδων συνδεδεμένων συστημάτων πανελλαδικά και του συντονισμού όλων των προβλεπόμενων ενεργειών σε 24ωρη βάση.

Σε κάθε περίπτωση ανάγκης το έμπειρο προσωπικό του Κέντρου Λήψης Σημάτων προβαίνει στην ειδοποίηση των Αρμόδιων Αρχών και παράλληλα παρέχει, όπου προβλέπεται, τις πρώτες συμβουλές-οδηγίες για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε κινδύνου

Συνοπτικά η δυνατότητα παροχών του Κέντρου Λήψεως Σημάτων:

 • Σήμα διάρρηξης και συγκεκριμένα από ποιο σημείο (ζώνη) του προστατευόμενου χώρου προήλθε.
 • Σήμα λήξης του συναγερμού.
 • Όπλιση και αφόπλιση του συστήματος συναγερμού με αναγνώριση χρήστη.
 • Σήμα αφόπλισης του συναγερμού που έγινε υπό απειλή.
 • Σήμα προσωπική απειλής.
 • Σήμα ιατρικής βοήθειας.
 • Σήμα πυρανίχνευσης.
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής ( ΤΕST).
 • Σήμα επαναφοράς ή αποκατάστασης μετά από πρόβλημα της τηλεφωνικής γραμμής.
 • Σήμα συναγερμού σε περίπτωση προσπάθειας ανεύρεσης του κωδικού πληκτρολογίου.
 • Σήμα εξαίρεσης ζωνών κατά την όπλιση του συναγερμού.
 • Υπέρβαση ορίου κατανάλωσης σειρήνας ή αποσύνδεσής της.
 • Πρόβλημα ή βραχυκύκλωμα καλωδίων ζώνης.
 • Υπέρβαση ορίου κατανάλωσης βοηθητικής εξόδου (τροφοδοσία ραντάρ)
 • Πρόβλημα ή διακοπή ρεύματος (220V) και επαναφορά.
 • Έλεγχος κατάστασης μπαταριών του συστήματος κάθε 24 ώρες. Πτώση μπαταρίας ή αποσύνδεσή της και επαναφορά ή επανασύνδεσής της.
 • Χάσιμο πραγματικής ώρας της κεντρικής μονάδας και επαναπρογραμματισμός της.
 • Αποστολή καταστάσεων με τα σήματα που έχει λάβει ο σταθμός από το σύστημα συναγερμού προς τον πελάτη.
 • Ενημέρωση του συνδρομητή σε περίπτωση μη όπλισης του συστήματος μετά από το πέρας του ωραρίου λειτουργίας.
 • Ενημέρωση σε περίπτωση αφόπλισης του συναγερμού πέραν του ωραρίου λειτουργίας.

Ανάλογα με τη μορφή του σήματος, οι χειριστές ακαριαία προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες, όπως π.χ. σε περίπτωση διαρρήξεως:

 • Ειδοποιούν την Άμεση Δράση (100)
 • Ενημερώνουν τον συνδρομητή και τα άτομα που έχει ο ίδιος δηλώσει να ενημερώνονται κατά περίπτωση.